روستای مبارك آباد تویسرکان - مارکاوا - بهشت غرب مبارک‌آباد (تویسرکان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان در استان همدان ایران است. دوستان نظر یادتون نره ... http://markava.mihanblog.com 2020-05-28T09:44:20+01:00 text/html 2017-07-11T20:25:36+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN گذری به لهجه و زبان شیرین مبارک آباد - تویسرکان http://markava.mihanblog.com/post/188 <div><span style="font-size: 11px;">لف آلنگ Aleng پوست سبز گردو، آلاملیچه aalaamelicheh پرنده ای مهاجر از خانواده سار به رنگ زرد و سیاه که سابقا در تویسرکان فراوان بوده، او aaw آب، قرمه ghorromeh رعدوبرق، آشین aashin وسیله ای برای باد دادن گندم ،انتیلو antilow الاکلنگ اوشوج ooshooj شپش ایسیل iseel استخر امدالی omdaley آن وقت ایفتیلدو iftildoo جای نخ و سوزن ب بن تلو bon telo بام غلتان، ابزاری که برای صاف کردن کاهگل روی بامهای قدیمی استفاده می شود بن تمو ban tomo بند شلوار (تمو = تنبان) بازنه bazeneh سوراخی که برای ورود هوا به تنور استفاده می شود بادقره baadghere فرفره اسوره esvareh تکیه گاه پا بر روی بیل برار beraar برادر بیلونی biloni جوی آب بزرگ و عمیق پ پوشاجنه pooshajeneh احتمالا ریشه این کلمه "پیش آی جوینده" بوده است. جستجوی گردو در میان علف و برگهای زیر درخت گردو را پوشاجنه می گویند هر چند برای جستجو کردن اقلام دیگر در یک محیط شلوغ نیز به کار می رود. پاکول کردن pakool جدا کردن پوست سبز گردوی تازه پت pet بینی پشمه peshmeh عطسه پلاژنگ pelazheng چوب بلندی که برای ریختن گردو از درخت استفاده می شود. پشت مله posht malleh شنای پشت ت تل دادن tol غلطاندن تلافتی telaafeti تلافی توسرکو tooserko تویسرکان تیلیت tilit ترید، خرد کردن نان در آبگوشت یا آش تیلیت قاشقی tilite ghaashoghi آبدوغ خیار</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">... موفق باشید ...</span></div> text/html 2017-04-21T07:48:11+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN در وصف بهار از زبان سعدی http://markava.mihanblog.com/post/185 <div style="text-align: right;"><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><img alt="پرنده" src="http://img1.tebyan.net/big/1387/12/13616022341421321801681439819012092884062.jpg" align="left" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: left !important;"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><table cellspacing="0" cols="1" cellpadding="3" width="50%" border="0" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><tbody><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">آفرینش همه تنبیه خداوند دلست</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار</td></tr></tbody></table><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><img alt="دشت" src="http://img1.tebyan.net/big/1387/12/254204177217209105882214491134149995237228.jpg" align="right" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: right !important;"></div><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: center !important;"></p><table cellspacing="0" cols="1" cellpadding="3" width="50%" border="0" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><tbody><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">هر که امروز نبیند اثر قدرت او</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;غالب آنست که فرداش نبیند دیدار</td></tr></tbody></table><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><img alt="گل" src="http://img1.tebyan.net/big/1387/12/144103412399111111487236180240114136593213.jpg" align="left" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: left !important;"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><table cellspacing="0" cols="1" cellpadding="3" width="50%" border="0" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><tbody><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">&nbsp;تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">کی تواند که دهد میوه‌ی الوان از چوب؟</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">وقت آنست که داماد گل از حجله‌ی غیب</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">به در آید که درختان همه کردند نثار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">آدمی‌زاده اگر در طرب آید نه عجب</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار</td></tr></tbody></table><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><img alt="گل" src="http://img1.tebyan.net/big/1387/12/21015319981240180831601634620321490141233120.jpg" align="right" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: right !important;"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: center !important;"></p><table cellspacing="0" cols="1" cellpadding="3" width="50%" border="0" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><tbody><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">باش تا غنچه‌ی سیراب دهن باز کند</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">بامدادان چو سر نافه‌ی آهوی تتار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">مژدگانی که گل از غنچه برون می‌آید</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">صد هزار اقچه بریزند درختان بهار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">باد گیسوی درختان چمن شانه کند</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">راست چون عارض گلبوی عرق کرده‌ی یار</td></tr></tbody></table><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><img alt="گل" src="http://img1.tebyan.net/big/1387/12/121242125741114639215128197188511921833978.jpg" align="left" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: left !important;"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><table cellspacing="0" cols="1" cellpadding="3" width="50%" border="0" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><tbody><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">&nbsp;نقشهایی که درو خیره بماند ابصار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">همچنانست که بر تخته‌ی دیبا دینار</td></tr><tr><td align="right" style="font-size: 10pt; text-align: right !important;">این هنوز اول آزار جهان‌افروزست</td></tr><tr><td align="left" style="font-size: 10pt; text-align: left !important;">باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار</td></tr></tbody></table><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p></div> text/html 2016-04-25T14:27:03+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN شرحی از خاطرات خوش و زندگانی راحت گذشته http://markava.mihanblog.com/post/183 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">فرش خانه از نمد و بود و گلیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک غذای گرم بود آش و حلیم</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">داروی درد شکم کلپوره بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترشی شورا به آب غوره بود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">این همه امراض و بیماری نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون غذای سرد بازاری نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">آن غذای دست مادر یاد باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چای قوری و سماور یاد باد</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">کار تامین لباس آن زمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زحمتی بود روی دوش بانوان</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">بهر تامین لباس آن روزگار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پنبه و چرخوک بود آغاز کار</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">جای بافت پارچه در گوکاربود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرخ و دوک و لکلکی در کار بود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">بهر بافت پارچه بود ابزار کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیغ و ماکو و گله نخ با آهار</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">اینچنین بود کار تامین لباس &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خودکفایی وبد به این شکل اساس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">آن زمان مردم قناعت داشتند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با نماز و روزه مردم عادت داشتند</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">زندگانی راحت و آسوده بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قلب مردم شاد و لب پر خنده بود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">این همه رنج و گرفتاری نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوی زش مردم آزاری نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">دلخوری و کینه ای د ردل نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در سر کس فکری از باطل نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">در مجامع صحبت باطل نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از نماز خود کسی غافل نبود&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">چشم کس برروی نامحرم نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صحبت از افسردگی و غم نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">زیر کرسی می نشستند مرد و زن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با لبی پرخنده می گفتند سخن</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">دور کرسی می نشستند ایل و آل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاد و خندون از گرانی بی خیال</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">یک نفر بد گنج یا بدخور نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لفچ پرباد و کسی اخمو نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">خانه روشن با چراغ تور و بد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سور و سات اهل خانه جور بود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">واقعا شادی مردم کم نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کس گرفتار غم و ماتم نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">پفک و آدامس رنگارنگ نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توی خانه سی دی و آهنگ نبود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">یاد باد آن شادمانی ، یاد باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شور و حال آنچنانی یاد باد</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">آن زمان با کشک می گفتند قروت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا به قیسی گفته می شد کشته توت</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">حاصل خشک لبو پختیک بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ظرف محکم بهر شیره خیک بود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">کفش کهنه پای مردم لاخه بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وصله کفش و لباس هم پنبه بود</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">نخ که در هم ریخت می گفتند سلوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با سبد هم گفته می شد سفته قوت</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">با سبیل آنگاه می گفتند بروت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حرف یاوه گفته می شد پر و پوت</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;">چشم و همچشمی بدین شدت نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این همه مد این همه بدعت نبود</p></div> text/html 2016-04-14T10:30:54+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN تصاویری از آبادی مبارک آباد ( مارکاوا ) http://markava.mihanblog.com/post/182 دیدن عکس ها در ادامه مطلب :<div><br></div><div><br></div> text/html 2016-04-14T10:16:32+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN تصاویری دیدنی از طبیعت روستای مبارک آباد http://markava.mihanblog.com/post/181 دیدن تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :<div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/55794989645337011339.jpg" alt=""><br><div><br></div></div> text/html 2016-04-14T09:58:10+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN سنت قدیمی پخت کلوچه محلی در بدو ورود سال جدید در مارکاوا http://markava.mihanblog.com/post/180 یکی از دوستان چندتا تصویر بسیار زیبا از&nbsp;سنت قدیمی پخت کلوچه محلی در بدو ورود سال جدید در مارکاوا<div>ایمیل کردن که پیشنهاد میکنم دیدن این تصاویر رو از دست ندید ...</div><div>تشکر از فرستنده تصاویر ...</div><div>دیدن تصاویر در ادامه مطلب ...</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-03-01T13:41:24+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN آقای مفتح نماینده مجلس تویسرکان http://markava.mihanblog.com/post/178 <div>فرماندار تویسرکان درصد مشارکت شهرستان تویسرکان در انتخابات را ۶۳ درصد اعلام کرد و گفت: محمدمهدی مفتح به عنوان نماینده تویسرکان راهی بهارستان شد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حبیب مومیوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: در این دوره از انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی 54 هزار و 436 رای در شهرستان تویسرکان به صندوق انداخته شده است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وی با اشاره به اینکه مردم تویسرکان در این دوره از انتخابات 63 درصد مشارکت داشته‌اند افزود: محمدمهدی مفتح با 39 هزار و 623 رای توانست به عنوان نماینده مردم تویسرکان راهی مجلس شود.</div> text/html 2016-01-26T16:31:47+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN بهشت غرب ایران http://markava.mihanblog.com/post/177 طنز :<span style="font-size: 23.6892108917236px;">ﺗﻮ بهشت ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻴﺰﺍﺭﻥ :</span><div>ﺍﺯبهشت &nbsp;ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ 20 تومان</div><div>ﺍﺯبهشت &nbsp;ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ 30 تومان</div><div>ﺍﺯبهشت ﺑﻪ بوشهر 50 تومان</div><div>ﺍﺯبهشت &nbsp;ﺑﻪ تویسرکان 2تومان !!</div><div>ﻣﻴﮕﻦ : ﭼﺮﺍ ‏تویسرکان ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﺶ ﮐﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ</div><div>ﺩﺍﺭﯾﻢ !!!</div><div>ﻣﺴﺌﻮﻝ بهشت ﻣﯿﮕﻪ : ساکت ... ﺍﺯبهشت ﺑﻪ بهشت &nbsp;، ﺩﺍﺧﻠﯽ</div><div>ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺸﻪ !!!:-)</div><div>لامصب دیگه کار از پرچمم گذشته</div><div>کپی واسه بچهای تویسرکان الزامیه...!!:-):-):-)</div><div><br></div><div>بهشت غرب ایران، تویسرکان ❤❤❤❤♥♥♥</div> text/html 2016-01-13T11:10:32+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN زمین های روستای مبارک آباد ( مارکاوا ) از ارتفاع http://markava.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/35601291856768993262.jpg" alt=""></div> text/html 2016-01-13T11:01:35+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN شعر خاطرانگیز کتاب فارسی ده 60 http://markava.mihanblog.com/post/173 <p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font color="#003333" size="4">&nbsp;</font><img border="0" hspace="0" align="bottom" src="http://axgig.com/images/01503890837618593479.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font color="#003333" size="4"><br></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">باز باران،&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: large;">با ترانه</span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">با گهرهای فراوان</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">می خورد بر بام خانه&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;یادم آرد روز باران</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">گردش یک روز دیرین،</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">خوب و شیرین</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">توی جنگل های گیلان!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">کودکی ده ساله بودم، شاد و خرم</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">نرم و نازک، چست و چابک&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;با دو پای کودکانه، می دویدم همچو آهو،</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">می پریدم از لب جو، دور میگشتم ز خانه</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">بوی جنگل، تازه و تر</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">همچو مِی ،مستی دهنده!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;</font><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">بر درختان میزدی پر</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;هر کجا زیبا پرنده!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">رودخانه با دو صد زیبا ترانه!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">زیر پاهای درختان</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">چرخ میزد، چرخ میزد، همچو مستان!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;می شندیم از پرنده، داستانهای نهانی!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">از لب باد وزنده، رازهای زندگانی!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">هر چه می دیدم در آنجا</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">بود دلکش، بود زیبا</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;</font><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">شاد بودم ،می سرودم:</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">روز، ای روز دلارا!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">داده ات خورشید رخشان، این چنین رخسار زیبا</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">ورنه بودی زشت و بیجان!!&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;</font><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">اندک اندک، رفته رفته</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;ابر ها گشتند چیره. آسمان گردید تیره!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">بسته شد رخساره ی خورشید رخشان!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">ریخت باران! ریخت باران!&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">برق چون شمشیر بران، پاره میکرد ابر ها را</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">تندر دیوانه غران، مشت میزد ابرها را!&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">&nbsp;سبزه در زیر درختان، رفته رفته گشت دریا</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">توی این دریای جوشان، جنگل وارونه پیدا!&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">بس گوارا بود باران! به، چه زیبا بود باران!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">می شنیدم اندر این گوهر فشانی</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">رازهای جاودانی، پند های آسمانی!!</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">بشنو از من، کودک من، پیش چشم مرد فردا،</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">زندگانی . . .</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">خواه تیره، خواه روشن</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 51);"><font color="#000000" size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا!!</font></p> text/html 2016-01-13T10:57:22+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN کوه و آسمان های اطراف روستای مبارک آباد http://markava.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/07945818026440891652.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-01-13T10:52:27+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN تصویری از زیر حمام روستای مبارک آباد (مارکاوا ) http://markava.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/89973332703974009368.jpg" alt=""></div> text/html 2016-01-13T10:45:13+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN تصاویری از ایسیل جوشی مبارک آباد http://markava.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: right;">تصاویری از ایسیل جوشی مارکاوا &nbsp;( مبارک آباد )</div><div style="text-align: right;">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/81003906497758912797.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2016-01-12T18:25:48+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN یکی از کتاب های پیشنهادی در مورد شهرستان تویسرکان ( بقیه تصاویر در ادامه مطلب ) http://markava.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;">یکی از کتاب های پیشنهادی در مورد شهرستان تویسرکان</div><div style="text-align: center;">نام کتاب : سیری در اوضاع طبیعی . اجتماعی و تاریخی</div><div style="text-align: center;">ناشر:انتشارات غزالی</div><div style="text-align: center;">نگارش : محمد مقدم گل محمدی</div><div style="text-align: center;">نوبت چاپ : اول 1371</div><div style="text-align: center;">تیراژ : 2000 نسخه&nbsp;</div><div style="text-align: center;">حروفچینی : گنجینه</div><div style="text-align: center;">فیلم و زینگ : لیتو گرافی البرز</div><div style="text-align: center;">چاپ : چاپخانه آشنا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/92596468453485213006.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-01-12T18:03:47+01:00 markava.mihanblog.com AMIR HOSSEIN متنی بسیار زیبا در مورد بچه های تویسرکان (طنز) http://markava.mihanblog.com/post/155 <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جورج بوش</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تویسرکان از نظر سرسبزی از بهترین شهر های دنیاست و ای کاش که در آمریکا بود</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اوباما</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">میتوانیم تمام جهان را زیر سلطه خود دربیاوریم اما درمورد تویسرکان ناتوانیم</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">هیتلر</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">به من ده تا مرد تویسرکانی بدهید تا با آنها تمام جهان را آباد کنم</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">انیشتین</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ای کاش که در دانشگاه آزادتویسرکان درس می خوندم، چون آنجا تنها جایی است که برای یادگیری و نابغه شدن اطمینان کامل را دارم</span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تام كروز</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">آرزو دارم که ماشین فراری خودم را در جاده شاهزید به دارانی برانم</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مسی</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بهترین روزهای زندگیم را درمغان گذراندم وهیچگاه لایی که از بچه های گل آباد تویسرکان خوردم را فراموش نمی کنم</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مارکوپولو</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تمام مناطق جهان را سفر کردم اما هیچ کدام به زیبایی تویسرکان نمی باشد</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">انجلینا جولی</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">من تمام لوازم آرایشی وبهداشتی خود را فقط از راسته بازارتویسرکان خرید میکنم</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">كریستیانو رونالدو</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">رویای من اینه که درتویسرکان با تیم دهیاری&nbsp; شاهزید بازی كنم</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ملكه الیزابیت</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">آرزو دارم یه روز به تویسرکان بروم وآش تلخینه تویسرکان رابخورم</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">✅</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ادیسون</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نور واقع در دل مردمان با صفای تویسرکان انگیزه مرا به ساخت چراغهای برقی ایجاد کرد</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%"><br></span></p>